Adventsactie 2021

De Adventsactie

Elk jaar in de Adventstijd (van 28 november t/m 24 december) organiseren de parochies in de stad Utrecht een actie om medemensen in moeilijke omstandigheden ver weg een handje te helpen. Dat doen we samen met de landelijke organisatie Adventsactie.

Thema 2021

Dit jaar is het thema “een gezonde start voor moeder en kind”. Wij hebben gekozen voor hulp aan zwangere vrouwen in Zimbabwe. Het krakkemikkige opvanghuis voor moeders die gaan bevallen in het UMP district moet worden opgeknapt en uitgebreid. Dan hebben meer vrouwen een kans om hun baby gezond ter wereld te brengen.

Meer informatie

Klik hier voor een korte beschrijving in het Nederlands en hier voor een fotopresentatie.

Hoe steunt U het project?

Twee mogelijkheden:
• Maak uw bijdrage over op het rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2021”.
• Maak uw gift over op het rekeningnummer NL58 RABO 0140800719 t.n.v. Parochie Licht van Christus onder vermelding van “Adventsactie 2021”

Ook te betalen via deze QR-code