Campagne bestaanszekerheid voor iedereen

Brandbrief aan de Tweede Kamer
Geachte leden van de Tweede Kamer en het kabinet,
Nederland staat in de top 5 rijkste landen ter wereld. Hoe kan het dan, dat een steeds grotere groep burgers geen bestaanszekerheid heeft? We roepen jullie, de leden van de Tweede Kamer en het kabinet, op om bestaanszekerheid voor alle burgers te verankeren in de rijksbegroting voor 2024.

Zijn jullie het met ons eens dat…

  • Het onacceptabel is dat een miljoen Nederlanders, waaronder kinderen, in armoede leeft?
  • Iedereen genoeg geld zou moeten hebben om te kunnen eten, de huur te betalen en het huis te verwarmen?
  • De kloof tussen mensen die wel en niet kunnen meedoen niet groter moet worden?

Dan is het nu tijd voor actie!

Bestaanszekerheid is geen makkelijke opgave. Dat weten we maar al te goed. Het afgelopen jaar heeft het kabinet veel tijdelijke maatregelen genomen. De maatregelen sorteren effect. Maar de meeste zijn tijdelijk en niet voor iedereen toereikend.

Burgers leven voortdurend in onzekerheid.

  • Steeds meer mensen kunnen de boodschappen nauwelijks betalen.
  • De tweedeling in de samenleving wordt steeds groter.
  • Het verschil in gezondheid tussen mensen wordt steeds groter.
  • Mensen hebben geen buffer meer.

Bestaanszekerheid vraagt om structurele politieke keuzes
De politiek is nu aan zet. Hoe? Realiseer bestaanszekerheid voor iedereen in de begroting voor 2024 en zorg voor structureel toereikend inkomen.

Dat betekent:

  • Verhoog het minimumloon tot 14,- per uur en hou de koppeling met uitkeringen in stand.
  • Vereenvoudig het toeslagenstelsel en de uitvoering van basisregelingen.
  • Ga in de regelgeving uit van vertrouwen. Zorg er voor dat mensen kunnen eten, wonen, hun huis kunnen verwarmen, toegang hebben tot zorg, kunnen werken en meedoen.

Campagne: de gezichten achter de cijfers
Tot aan Prinsjesdag voeren we campagne om de politiek bewust te maken van de mens achter de cijfers. 16 gezichten brengen pijnlijk in beeld hoe het is om noodgedwongen terug te moeten vallen op een levensstandaard die onaanvaardbaar is. Steunt u hen ook?

Wie zijn wij?
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, branchevereniging Horus, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUN Nederland, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.