Hulp bij geloofszaken

Ik weet niet hoe ik moet bidden

U bent in goed gezelschap. In misschien wel het beste gezelschap. De leerlingen van Jezus wisten ook niet hoe ze moesten bidden. Toen leerde Jezus hen een gebed, het Onze Vader.

“Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.”

Er zijn veel gebeden gemaakt. Die zijn overal op internet te vinden. Hier vindt u een aantal gebeden die in katholieke kringen veel worden gebeden.

Wat is bidden eigenlijk?

Bidden is je richten tot God. Je kunt bidden door met God te praten in vastgestelde gebedsteksten of in je eigen woorden. Je kunt God in je gebed van alles vragen maar ook kan je gebed een dankgebed zijn. Bidden kan echter ook helemaal zonder woorden; dan heet het ‘stil gebed’, gebed van het hart.

Hoe moet ik bidden?

Kijk hier voor informatie. En hier voor achtergrondinformatie over bidden.

Wilt U samen met anderen bidden?

Kom naar een van onze kerken, op zondag of wanneer we maar een kerkdienst houden. Klik hier voor de parochie-websites waarop U de tijden van de kerkdiensten te vinden zijn.

Wilt U (persoonlijke) hulp bij het bidden?

Neem contact op met een van de pastores van onze kerken.