Bisschoppen: ‘Kiezen voor het eigenlijke normaal!’

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieken op te gaan stemmen op 17 maart op ‘het eigenlijke normaal’, namelijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.  Dat houdt in dat we kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn en als broeders en zusters van elkaar.

Cultuur van het leven

De bisschoppen benadrukken de waardigheid van iedere mens. Dat vereist het bevorderen en beschermen van een ‘cultuur van het leven’. De bisschoppen: “Primair staat het respect voor de onaantastbaarheid van het menselijk leven van de conceptie tot de natuurlijke dood, ongeacht in welke staat het zich bevindt.”

Open samenleving

Bij een cultuur van het leven hoort een open samenleving. De bisschoppen verwijzen naar de encycliek ‘Fratelli tutti’ (oktober 2020) waarin paus Franciscus pleit voor een samenleving waarin mensen open staan voor medemensen, ook die anders zijn, voor kwetsbaren, voor vluchtelingen en migranten. De bisschoppen: “Dat betekent ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, toegankelijke schuldhulpverlening, adequate gezondheidszorg, hulp aan werkzoekenden, betaalbare woningen, ondersteuning van gezinnen en voldoende inkomen.”

Algemeen welzijn

In een open samenleving staat voor christenen het algemeen welzijn centraal. Paus Franciscus waarschuwt tegen het doorgeschoten marktdenken. In plaats van doel te zijn worden mensen tot een puur middel gedegradeerd. De bisschoppen: “Morele waarden en verantwoordelijkheidsgevoel voor het algemeen welzijn zijn dan ver te zoeken.”

Broeders en zusters

“De overtuiging dat we broeders en zusters zijn moet het spirituele hart van de politiek vormen,” benadrukken de bisschoppen. Het behoedt mensen voor eigenbelang en brengt hen tot solidariteit en samenwerking. De bisschoppen: “Broeders en zusters zijn op elkaar aangewezen. Ze delen een gemeenschappelijke toekomst waarvoor ze samen verantwoordelijk zijn.”

Bron: Nieuwsbrief aartsbisdom no. 233