De kern van de katholieke sociale leer in vier punten

In een nieuwe reeks video’s over het katholieke sociale denken legt katholiekleven.nl de basisprincipes van de sociale leer van de Kerk uit. De opnames voor de vier video’s vonden plaats half februari. De eerste video verschijnt half maart.

De vier video’s leggen de kern van de katholieke sociale leer uit. Ze werden gemaakt in samenwerking met twee jonge docenten levensbeschouwing: Limarley Kingsale en Stan van Ommen. Beiden zijn werkzaam op een middelbare school en vertellen over de principes van de sociale leer in eenvoudige taal, voor jong en oud.

In elke video staat een vraag centraal, zoals: Mag je een brood stelen? Moet je een ander altijd helpen?

De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het hart van heel het katholiek handelen. De principes zijn:

1.      het algemeen welzijn

2.      de waardigheid van de menselijk persoon

3.      subsidiariteit

4.      solidariteit

Deze vier principes vormen een eenheid en staan in wisselwerking met elkaar. Wie Gods geboden wil volgen – en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste – kan niet om deze uitgangspunten heen. “Christenen worden geroepen om anderen te helpen, het algemeen welzijn te dienen, iedere persoon bij te staan bij de ontwikkeling van een menswaardig bestaan en groepen en gemeenschappen te beschermen bij hun eigen, specifieke rechten”, zegt de Docat. De Docat is de katholieke sociale leer in een eenvoudige vraag-en-antwoordvorm.