India moet geweld tegen christenen onderzoeken

Het Hooggerechtshof in India wil dat de regering onderzoek doet naar aanvallen op christenen in acht verschillende staten. Het gaat om zaken die wel zijn gerapporteerd, maar waarmee tot nu toe niets is gedaan.

Het Hooggerechtshof geeft de regering nu twee maanden de tijd deze zaken te onderzoeken en verantwoording af te leggen van de stappen die zijn genomen om het geweld te voorkomen. Volgens het United Christian Forum is het geweld van met name nationalistische hindoes tegenover christenen de afgelopen jaren sterk toegenomen, tot zo’n vijfhonderd incidenten in het afgelopen jaar.

Open Doors-woordvoerder Rinzen Baleng vindt dat het Hooggerechtshof een goede beslissing heeft genomen. ‘Zeker wanneer je bedenkt dat de regering de aanvallen op christenen min of meer ontkent.’ Baleng noemt het ‘van cruciaal belang’ dat de regering de feiten goed onderzoekt, zoals nu is opgedragen door het Hooggerechtshof. ‘Dat helpt om vast te stellen dat de aanvallen niet tegen individuen zijn gericht, maar tegen de christelijke gemeenschap in het algemeen.’

Lees hier verder.