Kerken gaven in 3 jaar 41 miljoen euro uit aan armoedebestrijding

Kerken in Nederland hebben over de periode 2020 – 2022 bijna 41 miljoen euro besteed aan armoedebestrijding. Ze hielpen zowel kerkleden als mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten. Ruim 16,5 miljoen euro is besteed aan individuele financiële hulp. Er gingen 2,3 miljoen uren in zitten. Dat blijkt uit het onderzoek Gerechtigheid en Barmhartigheid, dat kerken en diaconale instanties hebben laten doen naar de aanpak van schulden en armoede in Nederland.

Het armoedeonderzoek van de kerken wordt sinds 2002 elke drie jaar herhaald. Sinds het vorige onderzoek is er meer geld uitgegeven en ook aan meer particulieren hulp geboden.

De hulp is uiteenlopend van aard. Sommige kerken hebben voedsel- en kledingbanken of een noodfonds. Ruim een derde van de kerken helpt mensen om de juiste instantie of regeling te vinden en zorgt voor eerste levensbehoeften. Vaak is er hulp bij het organiseren van de financiële administratie en regelmatig gaan kerkelijke hulpverleners mee naar instanties om zaken te regelen. Er is veel aandacht voor groepen die geen of beperkt gebruik kunnen maken van overheidsvoorzieningen, zoals afgewezen asielzoekers, dak- en thuislozen en mensen die net niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de voedselbank.

Mensen die in armoede leven denken er niet snel aan om bij een kerk aan te kloppen voor hulp, denken de onderzoekers. De kerken moeten daarom zelf duidelijker maken dat zij hulp kunnen bieden en ook in het publieke debat aandacht vragen voor armoedebestrijding, zeggen ze.

Kerken zijn de laatste jaren wel weer wat zichtbaarder geworden in wijken en werken vaker samen met andere welzijnsorganisaties. Maar het kan veel beter, stellen de onderzoekers. Nu armoede weer als probleem op de agenda staat en het aantal hulpvragen stijgt, moeten de kerken veel meer en vaker van zich laten horen. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen neemt het rapport maandag in ontvangst op een conferentie over armoede.

Door: ANP | Foto: ANP

Lees hier het rapport “gerechtigheid en barmhartigheid”