Kerken te afwachtend bij schuldenproblemen

In het Nederlands Dagblad van 6 november 2020 stond onder deze kop een uitgebreid artikel over de rol die kerken zouden kunnen spelen bij het bespreekbaar maken van schulden. In kerken is praten over schulden een taboe, constateert Tom Kolsters van de kerkelijke hulporganisatie Schuldhulpmaatje. De belangrijkste reden hiervoor is schaamte. Gemiddeld vragen mensen met schulden pas vijf jaar nadat de schulden zijn ontstaan om hulp. Dan zijn de schulden vaak al vijf keer zo groot geworden.

Schuldhulpmaatje heeft een kaartspel ontwikkeld om het taboe te doorbreken. Taboedoorbrekers heet het en het bevat veertig vragen om het gesprek over geld, schulden, eenzaamheid en werkloosheid op gang te brengen. Kerken kunnen dat gratis bestellen.

In Utrecht werken de katholieke en protestantse kerken nauw samen met de Stichting Utrecht op Orde. Die christelijke stichting heeft onder ander Schuldhulpmaatje in Utrecht onder haar hoede. Klik hier voor meer informatie voor mensen met schulden.

Klik hier voor het artikel in het Nederlandse Dagblad