Kloosters in Rome lieten meer dan 3200 Joden onderduiken

Uit teruggevonden documenten uit de Tweede Wereldoorlog blijkt dat kloosters in Rome tijdens de nazibezetting minstens 3.200 Joden hebben opgevangen. De Joodse gemeenschap in Rome heeft de identiteit van deze personen bevestigd. In totaal gaat het om meer dan 4.300 ondergedoken personen.

De lijsten werden teruggevonden in de archieven van het Pauselijk Bijbelinstituut van de jezuïetenorde. Onderzoekers van het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome werkten bij de vondst samen met het onderzoeksinstituut van Yad Vashem, de Israëlische herdenkingsplaats voor Joden die tijdens de Shoah zijn omgekomen.

Lees hier verder