Naar aanleiding van werelddovendag

Zondag 19 september was het werelddovendag. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat 5% van alle mensen op aarde doof of slechthorend zijn. Dat zijn in totaal zo’n 350 miljoen mensen. In Nederland is ongeveer 1 op 1.000 mensen vanaf de geboorte of vroeg in het leven doof.

In Nederland heeft ongeveer 40 procent van hen een katholieke achtergrond, zegt diaken Marcel Broesterhuizen die verantwoordelijk is voor het dovenpastoraat in ons land. Dat zijn 6 à 7.000 mensen. Het katholieke dovenpastoraat in Nederland heeft persoonlijke contacten met 600 tot 700 mensen. Het pastoraat organiseert speciale kerkdiensten voor hen, waar zowat 200 mensen naartoe komen.

Dove mensen voelen zich daarin een buitenstaander. Er wordt eens vriendelijk naar hen gelachen, maar echte communicatie is er niet.

Wat kan de Kerk doen om meer gastvrij te zijn voor slechthorenden? Broesterhuizen: De dovengemeenschap heeft haar eigen taal en cultuur, die heel belangrijk is en centraal staat in hun leven. Het zou mooi zijn als de Kerk meer zou aansluiten bij die cultuur en doven bij elkaar zou brengen in een gericht aanbod waar ze er helemaal bijhoren.

Daarnaast weten doven natuurlijk ook dat ze met horenden samenleven. Ook in een omgeving met horenden willen ze er graag bijhoren. Daarvoor zijn goede tolken nodig en de kunst om die diversiteit positief te beleven.

Bekijk hier een video waarin een kind het hele verhaal van de Bijbel uitlegt in gebarentaal.