Werelddag van de migranten en de vluchtelingen

Op zondag 26 september 2021 vond weer de jaarlijkse Werelddag van de migranten en de vluchtelingen plaats. Dit is een door de kerk ingestelde dag waarin speciaal aandacht wordt besteed aan migranten en vluchtelingen. Deze dag moet niet worden verward met de VN wereldvluchtelingendag die elk jaar op 20 juni plaatsvindt.

Boodschap van de paus

In zijn boodschap voor de 107e Werelddag van de Migrant en de Vluchteling kiest paus Franciscus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. ‘Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van “wij” en “zij”, maar alleen van “wij”’, schrijft de paus. In zijn boodschap gaat hij in op de geschiedenis van het “wij”, zoals dat door God bedoeld is: ‘De heilsgeschiedenis ziet een “wij” aan het begin en een “wij” aan het einde, en in het middelpunt het mysterie van de gestorven en verrezen Christus, “opdat zij allen één mogen zijn” (Joh. 17, 21).’

Alle mensen van goede wil roept de paus op om samen te werken aan een veelkleurige toekomst: ‘Naar alle mannen en vrouwen van de wereld gaat mijn oproep om samen op weg te gaan naar een steeds groter “wij”, om de menselijke familie te hernieuwen, om samen aan onze toekomst van gerechtigheid en vrede te bouwen door te waarborgen dat niemand achterblijft.’

Lees hier de hele boodschap van de paus.

Gebed

Aan het eind van zijn boodschap staat het volgende gebed:

Heilige en geliefde Vader,
uw Zoon Jezus heeft ons geleerd
dat er in de hemel een grote vreugde ontstaat,
wanneer iemand die verloren is,
wordt teruggevonden,
wanneer iemand die uitgesloten, geweigerd of aan de kant gezet is,
weer in ons “wij” wordt opgenomen,
dat zo steeds groter wordt.

Wij bidden u, verleen alle leerlingen van Jezus
en alle mensen van goede wil
de genade om uw wil te volbrengen in de wereld.
Zegen ieder gebaar van welkom en hulp
dat aan ieder die in ballingschap is, weer een plaats geeft
in het “wij” van de gemeenschap en van de Kerk,
opdat onze aarde kan worden,
zoals Gij haar hebt geschapen:
het gemeenschappelijke Huis van alle broeders en zusters.
Amen.

Boodschap van mgr. De Korte

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, is binnen de bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor kerk en samenleving. Hij schreef in het Nederlands Dagblad een column over deze dag. Lees die hier.