Overheden onderschatten belang van kerkelijke hulpverlening

De Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), de internationale koepel van katholieke ontwikkelingsorganisaties, heeft een rapport gepubliceerd over de belangrijke bijdrage van de katholieke Kerk in de ontwikkelingshulp en de bestrijding van humanitaire drama’s. Ook de rol van het geloof en de religieuze praktijk voor mensen in het Zuiden wordt ernstig onderschat. Dat is erg jammer omdat de Kerk erin slaagt om zelfs de meest afgelegen gemeenschappen te bereiken en te helpen.

Het rapport schetst enkele tientallen inspirerende voorbeelden in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Daarbij wordt ook duidelijk op welke manier de bijdrage van de katholieke Kerk een verschil heeft gemaakt, ook voor het op gang brengen van sociale verandering. Dankzij de kerken, besluit het rapport, komt humanitaire hulp vaak beter en sneller ter plaatse, wordt gezondheidszorg inclusiever en kunnen burgers duurzamer in het eigen levensonderhoud voorzien.

Tot slot wordt nog benadrukt dat kerken, zowel op het vlak van vredesopbouw als de humanitaire respons, soms de enige actoren zijn die in bepaalde regio’s een effectieve rol kunnen spelen.

Lees het CAFOD-rapport hier.