Vaticaan: ‘Wereld moet zich bezinnen over de ouderenzorg’

Niet alleen in onze rust- en verzorgingstehuizen, maar ook wereldwijd heeft de coronapandemie een zware tol geëist bij de senioren. Volgens het Vaticaan moet dat een aansporing zijn om ons te bezinnen over de manier waarop wij in onze samenleving omgaan met ouderen. De gedachten van het Vaticaan over hoe het beter moet, staan in een notitie met de titel “Ouderdom: onze toekomst”. Klik hier voor deze notitie.

Het Vaticaan pleit voor het herstel van de menselijke waardigheid van iedereen, zonder onderscheid. Het roept ook alle mensen, instellingen en overheden op om zich tot het uiterste in te spannen opdat de groeiende groep ouderen thuis kunnen blijven wonen en in ieder geval in een vertrouwde omgeving, die meer op een huis dan op een ziekenhuis lijken.

Tegen de achtergrond van de risico’s waarmee ouderen te kampen krijgen, zoals eenzaamheid, desoriëntatie en daaruit voortvloeiende verwarring, verlies van geheugen en identiteit, en cognitieve achteruitgang, is het document een pleidooi voor de volledige eerbiediging van de waardigheid van ouderen, ook al is hun pad vaak gekenmerkt door lijden.

Bron: Vaticaan