Paus en bisschoppen roepen op tot vaccineren

Zowel de paus als de bisschoppen – onder wie de aartsbisschop van Utrecht – roepen iedereen op om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij bespreken in diverse publicaties enkele belangrijke aspecten van de vaccinaties. Wie het integrale standpunt van de kerk wil bestuderen, kan dat hier raadplegen. In 20 punten behandelt de Vaticaanse COVID-19 Commissie en de Pauselijke Academie voor het Leven heel minutieus de positie van de katholieke kerk.

De veiligheid

Paus Franciscus zegt hierover: ik begrijp niet waarom sommigen zeggen dat dit een gevaarlijk vaccin kan zijn. Als artsen zeggen dat dit in orde is en dat er geen specifieke gevaren mee verbonden zijn, waarom zouden wij ons dan niet laten inenten? “Iedereen zou zich moeten laten vaccineren”, aldus de paus.

Paus Franciscus noemt in een interview met de Italiaanse tv-zender Canale 5 het verzet tegen het coronavaccin ‘suïcidale ontkenning”. ‘Er is een suïcidale ontkenning die ik niet kan verklaren, maar vandaag moeten we ons laten vaccineren”, aldus de paus.

 

De ethiek

Een punt van discussie is dat de meeste vaccins worden gemaakt met “cellijnen uit geaborteerde foetussen“.  De ethische vraag is in welke mate hier sprake is van ‘medewerking aan het kwaad’. Moraaltheoloog en priester Anton ten Klooster zegt hierover:  ‘Omdat deze abortussen niet hebben plaatsgevonden met het oog op de ontwikkelingen van het vaccin, is dat niet direct het geval. Maar de vraag kan ook gesteld worden of hiermee ongewild geen formele instemming met abortus gesuggereerd wordt. In deze specifieke kwestie is het belangrijk te zien dat je een heel aantal stappen verwijderd bent van de abortus zelf. Op een gegeven moment kun je stellen dat er wel een zekere verbinding met het kwaad is, maar niet op zodanige wijze dat je daardoor moreel verplicht zou zijn om het af te wijzen.’ ‘Dat is de lijn die sinds jaren door de rooms-katholieke kerk verkondigd wordt’.

Een ander ethisch punt is de vrijheid om je al of niet te laten vaccineren. De kerk (paus en bisschoppen) onderstrepen de vrijheid van ieder individu om al of niet voor vaccinatie te kiezen. Maar zij wijzen er ook op dat wel vaccineren een daad van dienstbaarheid aan de medemensen is omdat de kans op besmetting van die medemensen afneemt als men zich laat vaccineren. “Het is een ethische keuze” zegt de paus. “Je speelt namelijk niet alleen met je eigen gezondheid en je eigen leven, maar ook met het leven van anderen.”

 

Eerlijke verdeling

In zijn kersttoespraak op 25 december – vlak voor hij de zegen Urbi et Orbi uitsprak – riep de paus op om het vaccin eerlijk over de wereld te verdelen, zodat iedereen gelijke toegang krijgt. Dus ook ontwikkelingslanden die nu achteraan lijken te staan in de rij bij de vaccinproducenten omdat de westerse wereld voorlopig alles heeft opgekocht.

 

Meer lezen?

In het Nederlands Dagblad van 12 januari 2021 staat een interview met priester en moraaltheoloog Anton ten Klooster. Klik hier.

Kardinaal Eijk, referent van de bisschoppenconferentie voor medische ethiek, geeft hier zijn mening.

Bron: eigen nieuwsgaring