Paus: ‘God nooit inroepen voor rechtvaardiging van geweld!’

Paus Franciscus heeft vanmorgen in zijn toespraak tot het wereldcongres van religieuze leiders in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan onderstreept dat God nooit kan ingeroepen worden om geweld te rechtvaardigen. Laten we geweld nooit rechtvaardigen! Laten we niet toestaan dat het heilige wordt misbruikt door het profane. God is vrede en leidt altijd tot vrede, nooit tot oorlog, hield hij zijn gehoor van meer dan honderd afgevaardigden uit een 50-tal landen voor.

In zijn uitgebreide toespraak behandelde de paus onder meer uitdagingen in verband met de pandemie, vrede, broederlijkheid en zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Moge de Almachtige ons in staat stellen om open en broederlijke vriendschappen te cultiveren door middel van frequente dialoog en heldere oprechtheid.

Na de paus riep Ahmed Al-Tayeb, de grootimam van Al-Azhar in Caïro, de mensheid op na te denken over de oorzaken van wereldwijde rampen. De wereld is nauwelijks bekomen van de pandemienachtmerries toen andere pandemieën en rampen haar in hun greep kregen. Natuurrampen, politieke en economische rampen worden veroorzaakt door het egoïsme van mensen. Hij benadrukte nog dat klimaatverandering, opwarming van de planeet, bosbranden, overstromingen en andere rampen worden veroorzaakt door mensen.

Bron: VIS/Le Figaro/Kazinform