Paus, patriarch en anglicaanse bisschop roepen op tot redding klimaat

Paus Franciscus heeft samen met de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeüs I en de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby een boodschap uitgestuurd over de redding van het klimaat. “Als leiders van onze kerken roepen we iedereen op, ongeacht hun geloof of wereldbeeld, er naar te streven te luisteren naar de schreeuw van de aarde en van de mensen, die arm zijn’, schrijven de kerkleiders. De recente extreme weersomstandigheden en natuurrampen laten zien dat de mensheid nu de prijs betaalt van hoe ze de schepping heeft behandeld.

In het belang van de jongere generaties en hun toekomst, “moeten we ervoor kiezen om anders te eten, reizen, uitgeven, investeren en leven, waarbij we niet alleen denken aan onmiddellijk belang en winst, maar ook aan toekomstige belangen”, aldus de verklaring. “We hebben berouw over de zonden van onze generatie”, schrijven de drie christelijke leiders. Ze zeggen te hopen op toegewijde actie van individuen en wereldleiders in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow, Schotland, in november.

Lees hier de hele boodschap.