Paus: Sluit sociale vriendschap met meest gemarginaliseerden

In zijn pas gepubliceerde boodschap voor de Werelddag van de Armen (19 november 2023) waarschuwt paus Franciscus dat onze solidariteit voor de armen niet mag bestaan uit het weggeven van het overbodige en stimuleert hij gelovigen om een persoonlijke relatie aan te gaan met de armen en meest gemarginaliseerden. Wij mogen niet wegkijken van degenen die in moeilijkheden verkeren, zoals kinderen in oorlogsgebied, degenen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, degenen die worden uitgebuit op het werk of jonge mensen die gevangen zitten in een cultuur die hen het gevoel geeft dat zij gefaald hebben.

Franciscus stelt voor om op deze zondag in november behoeftige mensen uit te nodigen om te lunchen. “Het gaat er niet om supermensen te zijn, maar om buren te worden die luisteren en die in gesprek gaan.” Barmhartigheid nodigt uit om met een andere blik naar de armen te kijken: Wij moeten de moed hebben om de ogen op de andere te blijven richten en dan te handelen door te helpen. Niet op basis van ons verlangen om van het overbodige af te komen, maar op basis van wat de ander nodig heeft.

Solidariteit

Een rivier van armoede stroomt door onze steden en wordt steeds groter totdat hij overstroomt, bemerkt Franciscus nog, die betreurt dat de roep om welzijn steeds luider wordt, terwijl de stemmen van degenen in armoede onder stilte gebukt gaan. Wij zetten opzij wat onaangenaam is en wat lijden veroorzaakt, terwijl we de fysieke kwaliteiten verheffen alsof ze het belangrijkste levensdoel zijn.

De Werelddag van de Armen werd in 2016 in het leven geroepen, op het einde van het Jubeljaar van Barmhartigheid. Franciscus roept in zijn nieuwe boodschap voor deze dag ook nog op tot effectieve politieke en wetgevende inspanningen die de solidariteit met armen bevorderen. Tegelijk vraagt hij ook om meer oog te hebben voor nieuwe vormen van armoede, zoals kinderen in oorlogsgebieden die verstoken zijn van een sereen heden en een waardige toekomst of behoeftige gezinnen die gedwongen worden om te kiezen tussen voedsel en medicijnen.

Bron: I.Media/Vaticannews.va