De WJD zijn een succes maar echt naar jongeren luisteren gebeurt nog te weinig

De Wereldjongerendagen zijn een ‘laboratorium van de kerk van morgen’: rooms-katholieke jongeren hebben daar oude én nieuwe vormen van kerk-zijn ervaren. Precies in lijn met de door paus Franciscus gelanceerde synode.

‘Als iemand me nog één keer vertelt dat jongeren de kerk van morgen zijn, ga ik volledig uit m’n dak van woede’, grinnikt de 27-jarige Leuvense filosoof en theoloog Jens van Rompaey. ‘Als over vijftien jaar de generatie katholieken die nu de parochies nog in stand houden hopeloos uitgestorven is, moeten wij het als jongeren overnemen’, zegt hij. Maar jongeren gaan dat ‘niet doen als er nooit naar hen geluisterd is’.

‘Dat er naar hen geluisterd wordt speelt voor jongeren een centrale rol’, bevestigt Monique van Dijk-Groeneboer.  De Tilburgse hoogleraar religieuze educatie is van een andere generatie, maar deed in Lissabon onderzoek naar hoe Nederlandse katholieke jongeren hun geloof beleven in tijden van ontkerkelijking.

Lees hier verder.