Vier vragen over het Vastenactieproject

Vastenactie voor een waterdam in Guatemala, hoezo dat dan? Vier vragen aan Jouke Schat (in het AD. Klik hier)

Tijdens de vastentijd gaan alle twaalf katholieke kerken in Utrecht geld inzamelen voor de Maya boeren in Guatemala. Dit project maakt deel uit van de landelijke vastenactie met het motto ‘Je land is je leven’. Vier vragen hierover aan diaken Jouke Schat.

Waarom zamelen jullie het geld in tijdens de vastentijd?
,,De vastentijd begint woensdag. In die veertig dagen beginnen in de katholieke kerk de voorbereidingen voor Pasen en Hemelvaartsdag. Mensen doen dan veertig dagen lang aan consuminderen. Dus minder luxe eten of bijvoorbeeld niet naar een restaurant gaan. Zo houden ze meer geld over om te doneren aan een goed doel. Ieder jaar organiseert de landelijke Vastenactie zoiets en wij doen daar graag aan mee.”

Waarom hebben jullie besloten om de Maya boeren in Guatemala te helpen?
,,In Guatemala wordt een waterkrachtcentrale gebouwd. Daar is ook een dam voor nodig. Dat zorgt ervoor dat de boeren minder water kunnen gebruiken voor hun land, maar dan hebben ze ook geen eten meer. Zij leven echt van wat het land opbrengt. Niet zoals wij Nederlanders die misschien voor de leuk een moestuintje hebben. Arme mensen daar zijn de dupe van de rijkere mensen. Sommige boeren die in opstand zijn gekomen zijn zelfs opgepakt. Echt sneu.”

Wat gaan de katholieke kerken dan doen om hen te helpen?
,,Wij gaan samen geld inzamelen. Alle mensen die zijn aangesloten gaan dus minder eten en drinken en kunnen daardoor geld doneren. Verder organiseren we ook een veiling. Mensen kunnen dan hun spullen te koop aanbieden en anderen kunnen die dan weer kopen. Vorig jaar hebben we daar voor een ander goed doel wel een paar duizend euro mee opgehaald. Zo organiseren we allerlei activiteiten.”

Wat kunnen de boeren daar met dat ingezamelde geld?
,,De landelijke vastenactie heeft daar een partnerorganisatie. Met het geld kunnen bijvoorbeeld juridische procedures betaald worden voor de opgepakte protestanten en kunnen ze trainingen organiseren over watermanagement. Dat zijn allemaal tips en trucs om met minder water wel genoeg eten te kunnen verbouwen.”

Bron: AD 1 maart 2022