Wereldmigrantendag: paus verdedigt het recht op migratie

In zijn jaarlijkse boodschap voor de inmiddels al 109de editie van de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen benadrukt paus Franciscus het recht op migratie. Elke mens moet de vrijheid hebben om te kunnen emigreren of in zijn land te blijven. Eind 2021 waren 89,3 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen.

De paus maakt ook kritische bemerkingen bij de wapenhandel in de wereld, economisch kolonialisme en de plundering van hulpbronnen. Hij stelt vast dat conflicten, natuurrampen, de gevolgen van klimaatverandering of de onmogelijkheid om een waardig en welvarend leven te leiden in hun land van herkomst miljoenen mensen dwingen hun vaderland te verlaten. Hij doet een beroep op de gemeenschappelijke inzet van iedereen om samen armoede, angst, wanhoop en andere oorzaken van migratie te bestrijden. Er moet een einde komen aan vervolgingen, oorlogen en verarming.

Om van migratie een echt vrije keuze te maken, moeten we ernaar streven om iedereen een eerlijk deel van het algemeen welzijn, respect voor fundamentele rechten en toegang tot integrale menselijke ontwikkeling te verzekeren, schrijft de paus nog.

Lees hier de boodschap van de paus voor de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen