Elke christen is een influencer

De communicatieafdeling van het Vaticaan heeft een document gepubliceerd over het verstandig gebruik van sociale media. De kern is: als je verstandig omgaat met sociale media, kunnen ze een bron van goede informatie zijn en kun je de “goede boodschap” (het evangelie) ermee verspreiden onder mensen die er anders niet mee in aanraking zouden komen. Het doel moet niet zijn om te bekeren maar om te informeren.

Elke christen kan zodoende een micro-influencer zijn en naarmate het aantal volgers groeit neemt ook de verantwoordelijkheid toe. Christenen worden ook gewaarschuwd tegen de publicatie of het delen van inhoud die misverstanden kan veroorzaken, verdeeldheid kan vergroten, conflicten kan aanwakkeren en vooroordelen kan verdiepen.

Nu we een flink aantal jaren met sociale media te maken hebben, is duidelijk geworden dat de sociale media niet het Beloofde Land zijn geworden waar informatie transparant, in vertrouwen en met een grote expertise wordt gedeeld. Vele van de oorspronkelijke idealen hebben inmiddels plaats geruimd voor de wetten van de markt, waarbij profielen en gegevens van internetgebruikers uiteindelijk worden verkocht. En hoewel het internet contacten kan bevorderen, kan het ontmoetingen in levende lijve niet vervangen. Maar de sociale media bieden ook kansen die wij als christen niet onbenut kunnen laten. Het moet verstandig als hulpmiddel worden gebruikt.

Lees hier het hele document (in het Engels)

Op de foto de presentatie van het document door de stuurgroep van het Vaticaan.