Wereldwijd 1,34 miljard katholieken

Volgens officiële cijfers van het Vaticaan, die het missieagentschap Fides vanmiddag heeft gepubliceerd naar aanleiding van Missiezondag (zondag 24 oktober 2021), is het aantal katholieken in het afgelopen jaar 2020 wereldwijd gestegen tot 1,34 miljard gelovigen. Dat is 15 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aandeel van rooms-katholieke christenen in de wereldbevolking steeg licht tot 17,74 procent. De stijging is algemeen, met uitzondering van het Europese continent. Daar is het aantal gelovigen met 292.000 katholieken gedaald.

Wereldwijd zijn er momenteel 414.336 katholieke priesters, maar in Europa is hun aantal – voornamelijk door de vergrijzing – met 2.608 verminderd. Op het Aziatische continent was er een aangroei met 1.989 priesters. Anderzijds is er in Europa wel een duidelijke stijging van het aantal diakens tot een totaal van 15.267.

Bron: Fides