Zorg van kerken en moskeeën in Rotterdam is 200 miljoen euro waard

Het zorgwerk van kerken, moskeeën, synagogen en tempels in Rotterdam is door het Verwey-Jonker Instituut becijferd op een waarde van 200 miljoen euro. Dat staat in het onderzoek Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam, dat is gedaan in opdracht van het stadsbestuur.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de hulp die 176 levensbeschouwelijke organisaties geven op het gebied van armoede, eenzaamheid en zorg in kaart gebracht en daar een prijskaart aan gehangen. Zouden deze kerken en moskeeën nu wegvallen, dan kost het dus 200 miljoen euro om die hulp alsnog te leveren.

Volgens wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg) laat het onderzoek zien dat levensbeschouwelijke organisaties “een cruciale rol in het sociale netwerk en vangnet van veel Rotterdammers” spelen. “Juist omdat ze laagdrempelig zijn, het vertrouwen hebben en letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreken.”

Het Verwey-Jonker Instituut werkte voor het onderzoek samen met vijf koepels van levensbeschouwelijke organisaties: Stichting Mara, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), SKIN Rotterdam, Samen 010 en het Convent van Kerken Rotterdam.

Bron: NU 11 december 2020