Rooms-Katholieken, protestanten en doopsgezinden werken samen aan deelwinkel in Makkum

Onder deze titel verscheen op 14 november 2020 in het Nederlands Dagblad een artikel over een initiatief van de RK kerk in Makkum. Na de verkoop van het kerkgebouw koos de rooms-katholieke parochie in Makkum voor een andere manier van zichtbaar zijn in het dorp. Ze zette vol in op diaconale presentie. ‘Een kerk die niet dient, dient tot niets.’

‘De deelwinkel is vooral een ontmoetingsplek’, zegt Kees van Kordelaar, diaconaal opbouwwerker in de parochie. ‘We zochten naar een middel om laagdrempelige ontmoetingen te organiseren. Het recyclen van spullen leek ons een goede aanpak en zo ontstond de deelwinkel. Hier draait het om de ontmoeting. En méér dan dat: het is niet alleen maar een sociaal project, we doen dit vanuit een gelovige inspiratie. We hopen dat God en religie ter sprake komen in de ontmoeting; we laten niet na om het daarover te hebben en iets dieper te gaan in de gesprekken.’

Lees hier verder over dit opmerkelijk initiatief.