Aantal daklozen volgens CBS lager maar Kansfonds bestrijdt dat

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal daklozen in Nederland licht daalt. In 2018 waren er nog 39.000 daklozen. Vorig jaar zette al een daling in, maar die cijfers waren van voor het begin van de coronacrisis. Het nieuwe onderzoek bekijkt hoeveel mensen op 1 januari 2021 dakloos waren. Begin dit jaar waren in Nederland 32.000 mensen dakloos. De helft van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Vooral steeds minder jonge mensen hebben geen vast woonadres.

Mensen ouder dan 65 en jonger dan 18 zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Volgens het CBS valt vooral op dat het aantal daklozen van tussen de 18 en 27 jaar meer dan de helft lager is ten opzichte van drie jaar geleden. In die groep jonge daklozen heeft 58 procent een niet-westerse achtergrond. Het aandeel van mensen met wortels buiten de westerse wereld onder de daklozen is sinds 2009 ruim verdrievoudigd.

Het Kansfonds denkt dat er veel meer daklozen en thuislozen zijn. De definitie van het CBS is te beperkt volgens het fonds. Mensen zonder verblijfsvergunning en ook dakloze gezinnen komen volgens het Kansfonds niet in deze cijfers terug. Daarnaast blijkt bij gericht onderzoek het aantal daklozen altijd hoger te zijn dan bij groot statistisch onderzoek. Het is moeilijk deze groep precies in beeld te krijgen en corona maakt dat nog lastiger. Het Kansfonds gaat zelf uit van een miljoen dak- en thuislozen.

Bron: CBS en Kansfonds