Aantal mensen met huurachterstand neemt voor het eerst in jaren toe

Huurders van woningcorporaties hebben sinds begin dit jaar vaker huurachterstanden. Corporatiekoepel Aedes wijst naar de torenhoge inflatie, die voor een groot deel wordt gestuwd door dure energie, als oorzaak van de oplopende huurachterstanden.

De trendbreuk volgt op jaren waarin het aantal mensen met een huurachterstand juist afnam. Vorig jaar daalde de totale huurachterstand nog met 21 miljoen euro tot 205 miljoen. Die huurachterstand werd veroorzaakt door zo’n 113.000 huurders. Eind 2020 ging het nog om iets meer dan 150.000 huurders die een betalingsachterstand hadden.

In de eerste maanden van 2022 lijkt deze trend dus gebroken te worden. Aedes vreest dat de eerste maanden slechts het topje van de ijsberg zijn en dat die achterstanden gedurende de tweede helft van het jaar toenemen. Naar verwachting zal dan een nog groter deel van de bevolking te maken krijgen met een hogere energierekening en zullen de stijgende prijzen verder in de reserves hakken.

Bron: Nu.nl