Academische opleiding voor ongedocumenteerden verandert van naam

De School of Divinity, een kleinschalige theologische opleiding in Amsterdam, verandert zijn naam in de School of Theology. De reden hiervoor is dat in Nederland het woord “divinity” verwarring veroorzaakt. In feite gaat het hier om een opleiding in de theologie op academisch niveau.

Het doel van de “School” is academisch onderwijs te geven aan hen die daar officieel of wegens omstandigheden niet voor in aanmerking komen. Dat geldt voor mensen zonder geldige verblijfsvergunning, maar ook bijvoorbeeld voor christenen die vervolgd worden in hun land of mensen die geen geld hebben voor een reguliere studie. Daarom werken veel docenten “pro Deo”, zodat we de studiekosten laag kunnen worden gehouden. De voertaal is Engels, en veel colleges zijn online en via e-mail, zeker in deze coronatijd.

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.