Pelgrimstocht voor vermoorde pater Frans

Een bijzonder initiatief voor een bijzonder mens. Anne Claire van der Lugt, nicht van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt, wil met een wandeltocht het levenswerk van haar oom voortzetten.

Die oom is vooral bekend geworden door zijn beslissing om in het jezuïetenklooster in de christelijke wijk in Homs (Syrië) te blijven toen de strijd om die stad tussen het leger van Assad en diens tegenstrevers  in het jaar 2014 een hoogtepunt bereikte. Terwijl steeds meer christenen de stad verlieten, weigerde Van der Lugt te vertrekken. ‘Ik blijf bij mijn mensen. Ik ben de herder van mijn schapen’, zei hij destijds in een filmpje op internet. Uiteindelijk werd hij door twee kogels om het leven gebracht.

Pater van der Lugt heeft in Syrië veel goeds tot stand gebracht in de veertig jaar dat hij in Syrië werkte, waarvan twintig jaar in Homs. Op 35 kilometer van de stad maakte hij van een stuk grond een landgoed waar hij zorgde voor onder anderen mensen met een beperking. Daarnaast heeft hij daar diverse programma’s voor islamitische en christelijke jongeren opgezet. Lees hier meer over zijn werk.  Eén van zijn programma’s was het organiseren van wandeltochten met islamitische en christelijke jongeren.

Zijn nicht Anne Claire wil  van 5 tot 10 april 2022 een wandeltocht organiseren en daarmee geld inzamelen om het werk van haar oom voort te zetten. Het geld gaat naar de oprichting van een Frans van der Lugt Centre in de stad Homs waar mensen straks terechtkunnen voor onderwijs en gezondheidszorg. Ook gaat er geld naar het herstel van het verwaarloosde landgoed om het levenswerk van haar oom voort te zetten en naar onderwijs voor kinderen in de omgeving van Damascus.

Meer informatie over het project “the walk for Homs” is hier te vinden.