Armoede in gezinnen vaak niet zichtbaar in de klas, scholen krijgen hulp

Steeds meer gezinnen hebben door de hoge inflatie met armoede te maken. Dat merken ze in het onderwijs ook. Kinderen komen met honger naar school of ervaren zo veel stress dat ze minder goed presteren. Om scholen te helpen bij het herkennen en bespreken van armoede is er een handreiking verschenen.

De geactualiseerde handreiking Omgaan met armoede op scholen, geschreven in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie, geeft scholen niet alleen handvatten om armoede te signaleren. Het helpt basis- en middelbare scholen ook om leerlingen en hun ouders hierin te ondersteunen.

Het herkennen van armoede is volgens lector kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam Mariëtte Lusse niet alleen belangrijk voor scholen die in armere wijken staan. Ook in rijkere buurten zijn er vaker kinderen die daarmee te maken hebben.

“Het lastige aan armoede is dat je het haast niet kunt zien. Een lege broodtrommel kan daarop wijzen, maar kan ook betekenen dat er wat organisatorische problemen in een gezin zijn die niets met geldzorgen te maken hebben”, vertelt Lusse. Bovendien is armoede soms niet zichtbaar omdat ouders offers brengen om hun kind geen uitzondering te laten zijn. Het kan gebeuren dat een kind dure schoenen heeft ondanks de geldzorgen die er zijn.

In de handreiking is een signaleringslijst voor docenten opgenomen. Kapotte of slecht passende kleding kan wijzen op geldzorgen. Maar ook concentratieproblemen kunnen daarop duiden, net als vaak afwezig zijn. Ook staat er een voorbeeldgesprek in dat docenten helpt om tijdens een kennismakingsgesprek met een leerling of ouder te achterhalen of ze ergens hulp bij nodig hebben.

Bron: NOS