Kamer wil betere mondzorg voor kinderen in achterstandswijken

De Tweede Kamer wil dat kinderen uit risicogroepen, zoals gezinnen met een laag inkomen en/of uit achterstandswijken, betere mondzorg krijgen. Het kabinet moet regelen dat er mondzorgcoaches komen op alle consultatiebureaus in achterstandswijken, zo heeft de Kamer dinsdag 1 november besloten via een motie van de PvdA en de vier coalitiepartijen.

Mondzorg voor kinderen is weliswaar verzekerd, maar desondanks gaan veel kinderen tussen de twee en vier jaar niet naar de tandarts, stellen de fracties. Ouders met een laag inkomen laten de tandarts zelf vaak links liggen en ervaren dit als een drempel om hun kinderen wel naar de tandarts te brengen, zegt initiatiefnemer van de motie, PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. “Schaamte speelt een rol en de angst om zelf ook in de tandartsstoel te belanden met alle kosten van dien.”

Gezien de positieve ervaringen met de inzet van mondcoaches op twaalf consultatiebureaus en proefprojecten daarmee in Heerlen en Tilburg, willen de PvdA en de coalitie dit uitbreiden naar alle consultatiebureaus in achterstandswijken. Een Kamermeerderheid wil dat ook. Omdat bijna alle kinderen op een consultatiebureau komen, is “dit een uitstekende omgeving om juist de risicokinderen te bereiken”, licht Mohandis toe. “De individuele begeleiding is erg laagdrempelig, toegankelijk en kosteloos voor ouders.”

In juni nam de Tweede Kamer een motie van D66 en CDA aan om het aantal schooltandartsen uit te breiden, omdat de Kamer wil dat meer kinderen naar de tandarts gaan.

Bron: ANP