De kerk over artificial intelligence

Artificial intelligence kan een zegen zijn maar ook een vloek. Daarom moet goed worden nagedacht over de uitgangspunten voor een verstandig gebruik van deze technologie.

Binnen de katholieke wereld is de franciscaan Paolo Benanti een van de voortrekkers in deze discussie. Hij adviseert de paus ook hierover. “Theologie moet innovatie helpen begeleiden in de richting van een authentieke menselijke ontwikkeling die mensen geen schade berokkent en geen sterke mondiale onevenwichtigheden creëert”, zegt deze franciscaan in zijn boek ” Homo faber”.

Er liggen belangrijke uitdagingen voor ons voor op het vlak van een ethisch verantwoord gebruik van AI (denk maar aan killer robots die op het slagveld zelfstandig, zonder menselijke tussenkomst gaan bepalen welke doelen zij kiezen). ‘Als machines voor ons gaan beslissen, moeten zij dan gaan beslissen zoals een goed mens dat zou doen, of moet zij de beste oplossing kiezen om de resultaten te optimaliseren? Dit zijn de vragen die wij als theoloog onszelf moeten stellen, zegt Benanti.’

Volgens de franciscaan moeten wij ons durven afvragen of wij echt willen dat AI de fundamenten van de vrede en onze menselijke waardigheid ondermijnt: ‘Zou het niet beter zijn om te kiezen voor een kunstmatige intelligentie die nuttig blijkt bij het beheersen van complexiteit in ieders voordeel; die helpt bij het optimaliseren van het beheer van hulpbronnen; die kostbare voordelen oplevert op het gebied van de geneeskunde en de gezondheidszorg, en bij de uitvoering van taken die voor mensen te moeilijk of te gevaarlijk zijn om uit te voeren?’

Bron: Vida nueva