Gemeenten dreigen te staken als Rijk niet meer geld geeft

Gemeenten dreigen hun werkzaamheden neer te leggen als de rijksoverheid niet snel extra geld beschikbaar stelt. Een motie die oproept tot zo’n staking kreeg onlangs op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de steun van het overgrote deel van de gemeenten. Er dreigt: minder thuiszorg voor gehandicapten, geen nieuwe inburgeringscursussen, geen begeleiding voor werklozen etc.

Gemeenten zijn in de afgelopen jaren verantwoordelijk gemaakt voor de gehandicaptenzorg , de jeugdzorg en voor begeleiding op de arbeidsmarkt. Die overdracht van taken moest niet alleen de uitvoering verbeteren, vond het kabinet-Rutte II, maar ook geld besparen. De praktijk viel vaak tegen. Bij de jeugdzorg ontstond een jaarlijks tekort van bijna 2 miljard euro. Toch zegde de rijksoverheid slechts mondjesmaat extra geld toe. De nu voorgestelde werkweigering vloeit voort uit die boosheid.

Bron: NU