Kerken: denk niet alleen aan de economie

De Raad van Kerken schrijft in een brief aan informateur Mariëtte Hamer dat er na de coronacrisis niet alleen oog mag zijn voor het herstel van de economie.

‘Het is zeer de vraag of wij in de toekomst wel op dezelfde voet door kunnen gaan en derhalve of we in die zin terug kunnen keren naar het oude normaal’, schrijft de Raad van Kerken aan de informateur, waarbij wordt verwezen naar de negatieve effecten van de inrichting van de economie op de natuur en mensen die in het huidige economische bestel niet mee kunnen komen. ‘Wij pleiten voor een herstelplan dat zich oriënteert op duurzaamheid en menselijke waardigheid.’