Steeds meer ouderen met AOW-uitkering maken gebruik van voedselbank

Steeds meer ouderen met een AOW-uitkering maken gebruik van de voedselbank, stelt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland vrijdag. Door de stijging van de inflatie, die inmiddels boven de 10 procent is uitgekomen, en de hoge energieprijzen klopt deze groep steeds vaker aan voor voedsel.

Wijnbelt denkt dat de groep ouderen die afhankelijk is van de voedselbank nog groter zal worden. “We zien dat ouderen met een AOW die vroeger hun vaste lasten konden betalen dat nu niet meer kunnen. We denken dat die groep het komende half jaar groter wordt als de huidige situatie ongewijzigd blijft.”

Volgens Wijnbelt is het totale aantal mensen dat eten ophaalt bij de voedselbank de afgelopen twee maanden met zo’n 10 procent gestegen. Niet alleen de inflatie, maar ook de aflopende energiecontracten veroorzaken de stijging.

De toename is vooral te zien in grootstedelijke gebieden. Op dit moment maken volgens de voorzitter zo’n 100.000 mensen elke week gebruik van de voedselbank.

Wijnbelt constateert daarnaast ook een andere trend. Waar voorheen in de zomermaanden minder mensen gebruikmaakten van de voedselbanken, is dat dit jaar anders. “In juni, juli en augustus was er altijd een dip. Mogelijk gingen deze mensen naar familie in het buitenland of kweekten ze hun eigen eten in de tuin. Die dip zien we dit jaar voor het eerst niet.”

Bron: Nu.nl