Vijf miljoen mondkapjes voor Armoedefonds

De Stichting Armoedefonds heeft van het ministerie van Volksgezondheid vijf miljoen wegwerpmondkapjes gekregen. Volgens de stichting heeft het ministerie ze gedoneerd “vanwege de zichtbare nood aan beschermingsmiddelen bij mensen in armoede”.

Lokale armoedebestrijdingsorganisaties zullen de mondkapjes de komende weken uitdelen aan mensen die het financieel lastig hebben.

Het fonds is blij met de donatie. “Het kunnen aanschaffen van mondkapjes is voor minima zeker niet vanzelfsprekend”, zegt een woordvoerder. “Terwijl je ze wel nodig hebt voor een bezoek aan een supermarkt of ziekenhuis.”

Bron: NOS