Bijstandsontvangers uit Utrecht mogen voortaan 1200 euro aan giften ontvangen

Utrechters die een bijstandsuitkering krijgen, mogen in het vervolg giften tot 1200 euro per jaar houden. Ze zijn ook niet meer verplicht om giften tot dat bedrag bij de gemeente te melden. Tot nu toe gold een maximum van 1000 euro per jaar.

Ook het maximumbedrag van 100 euro per maand bij periodieke giften vervalt. Het maakt voortaan dus niet meer uit of een gift eenmalig is of dat iemand meerdere kleine giften per jaar krijgt, zolang het bedrag aan het eind van het jaar niet meer is dan 1200 euro.

Als de giften wel boven de 1200 euro uitkomen, past de gemeente naar eigen zeggen maatwerk toe. Per persoon wordt dus gekeken of diegene de giften mag houden.

Lees hier verder.