Komt er dan toch een bedelverbod in Utrecht?

Na het zomerreces vindt er in de Utrechtse gemeenteraad een informatiebijeenkomst plaats over bedelaars die overlast veroorzaken. Daar wordt onder andere gesproken over hoe het onderscheid gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld daklozen en georganiseerde bendes. De VVD hoopt dat daarna een bedelverbod kan worden ingevoerd.

Een bepaalde groep bedelaars vormt al langer een probleem in Utrecht. Het gaat dan om bedelbendes die met name afkomstig zijn uit Oost-Europa. Er is in de gemeenteraad al vaak over dit onderwerp gesproken en ook ondernemers uit Lombok riepen in mei op om georganiseerde bedelbendes aan te pakken.

Lees hier verder.