Miljoenen euro’s om Utrecht uit de coronacrisis te krijgen

Er komt ruim 11,5 miljoen euro beschikbaar om Utrechters aan geschikt werk te helpen tijdens de coronapandemie en zo beter uit de crisis te komen. Door in te zetten op de thema’s Werken, Opleiden en Begeleiden moeten de economie en werkgelegenheid een impuls krijgen.

Utrecht helpt mensen de overstap te maken naar een toekomstbestendige baan in de bouw, ICT, zorg of het onderwijs. Kwetsbare jongeren krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vinden van stages en leerwerkplekken. Ook investeert Utrecht in vitale winkelgebieden en in Utrechtse start-up en scale-up bedrijven.

Volgens cijfers van het CBS kromp de economie in de Utrechtse regio in 2020 met 3 procent. De werkloosheid en het aantal mensen in de bijstand steeg en het aantal werkenden daalde licht, maar minder dan in eerste instantie verwacht. Met name werknemers met een tijdelijk contract, jongeren en zelfstandig ondernemers worden hard geraakt.

Bron: DUIC