Nieuw programma voor Utrechtse ex-gevangenen

De gemeente Utrecht wil met een programma Detentie & Terugkeer de achterliggende problematiek van ex-gedetineerden beter aanpakken. Dat moet perspectief bieden en het risico verkleinen dat ze opnieuw de fout ingaan. Re-integratie van ex-gedetineerden is een wettelijke taak van de gemeente, reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Jaarlijks komen volgens de gemeente ruim 700 Utrechtse gedetineerden uit gevangenissen en jeugdinrichtingen terug naar de stad. Een deel van hen zorgt volgens de gemeente, zowel voordat zij vast kwamen te zitten als na hun vrijlating, voor veel overlast en criminaliteit.

Lees hier verder.

Bron: DUIC