Star Lodge Hotels in Utrecht nieuwe opvangplek voor 350 vluchtelingen

Het Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht wordt momenteel gereedgemaakt voor de opvang van maximaal 350 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat de eerste mensen volgende week arriveren voor een duur van hoogstens een half jaar.

Het COA start deze week met het aanpassen van de inrichting van het pand. Zo worden er stapelbedden geplaatst om de capaciteit uit te breiden.

Momenteel is het hotel City Center Lodge Utrecht een plek waar vluchtelingen worden opgevangen. Ook dit is een tijdelijke opvanglocatie.

Lees hier verder.