Uit je Dakloos: Utrechters bouwen een huis op de Neude

In de week van 10 tot 17 oktober gaan de Tussenvoorziening, de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Mitros, SSH, Bo-Ex, Cazas Wonen en Habion, het Leger des Heils, Lister en verschillende andere partijen een woning bouwen op de Neude, in het hart van de stad. Hiermee vragen we aandacht voor alle Utrechters die op zoek zijn naar een woning. Utrechters met en zonder woning zijn van harte welkom om mee te bouwen aan het huis. Samen met hen gaan we ook het stigma over dakloosheid afbreken. Dat doen we met een gevarieerd programma rondom de bouwplaats en in de Bibliotheek Utrecht.

Bouwen en verbinden

Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening: “Muren hebben we wel degelijk nodig om een huis te kunnen bouwen. Het huis dat we op de Neude gaan bouwen, gaan we daarna echt in gebruik nemen voor iemand die al veel te lang wacht op een plek. De muren die we met elkaar gaan neerzetten, vormen het fundament van onze gezamenlijke Utrechtse toekomst.” Medewerkers en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties en de corporaties in Utrecht (allen verenigd in de Armoedecoalitie) gaan daarom ook echt samen met de inwoners van Utrecht een huis bouwen op de Neude.

Lees hier verder.