Gemeente Utrecht helpt studenten met schulden

Als een jongere problematische schulden heeft koopt de gemeente dat af met een saneringskrediet. Met deze lening betaalt de jongere een vooraf afgesproken bedrag en de schuldeisers schelden de rest van de schuld kwijt. De hoogte van dit krediet hangt af van hoeveel er afgelost kan worden.

Vanwege een recente wetswijziging mag de gemeente geen saneringskrediet meer verstrekken aan studerende jongeren. “De wet schrijft namelijk voor dat je alleen nog kunt aflossen als je inkomen hebt. Studiefinanciering geldt niet als inkomen”, is te lezen in een brief van het college.

Wanneer de studie is afgerond moet de jongere wel weer beginnen met betalen. Na twee jaar wordt, net als in alle andere gevallen, gekeken of het restant van de schuld kan worden kwijtgescholden. Hier is echter wel een hele rits aan voorwaarden aan verbonden.

Lees hier verder.