Financiële steun voor Utrechtse parochies en PCI’s

De parochies

  • Steun het werk van de Sint Martinusparochie. Kijk hier hoe
  • Steun het werk van de parochie Licht van Christus. Kijk hier hoe
  • Steun het werk van de Gerardus Majellaparochie. Kijk hier hoe

De PCI’s

  • Steun het werk van de PCI St. Martinusparochie hier
  • Steun het werk van de PCI Licht van Christus hier
  • Steun het werk van de PCI Gerardus Majella hier

 

Het verschil tussen steun aan de parochies en steun aan de PCI’s is dat uw gift aan de parochie wordt gebruikt voor al het werk dat de parochie doet. De gift aan de PCI gaat alleen naar de ondersteuning door de PCI van mensen in moeilijke omstandigheden.

Kijk hier voor de regels over aftrekbaarheid van giften. De kerk is een zogenaamde ANBI.