Persbericht over de start van het Vastenactieproject 2021

Utrechtse RK kerken trappen eigen Vastenactieproject 2021 af

Op donderdag 18 februari trappen de Utrechtse RK kerken de jaarlijkse Vastenactie af en dit jaar met een eigen project. Dat gebeurt vanwege de coronacrisis digitaal. Om 20.00 uur zal de openingsbijeenkomst plaatsvinden via Youtube. Iedereen kan die bijeenkomst digitaal bijwonen. Of die later hier terugkijken

“Ieder kind naar school” in Zuid-Afrika

De Utrechtse parochies Sint Martinus en Licht van Christus steunen dit jaar een project van het Nederlandse artsenechtpaar Tempelman in Zuid-Afrika. Dat project wil kinderen uit de sloppenwijken een kans geven op een succesvolle toekomst. Die toekomst begint met goede voeding en met onderwijs. Zonder opleiding heb je geen kans om van je leven iets te maken. Dat geldt zeker als je in een sloppenwijk opgroeit.

Het project zorgt ervoor dat kinderen naar school komen waar ze worden voorbereid op leren en zich ontwikkelen. Ze krijgen op school ook een maaltijd, vaak de enige die ze die dag zullen krijgen. Kleuterscholen vallen in Zuid Afrika niet onder het departement van onderwijs. Daardoor sturen alleen gezinnen die het kunnen betalen, hun kinderen naar die school. Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen de kans niet. En kinderen hebben het in een ontwikkelingsland toch al moeilijk: ziektes, ondervoeding, ontwikkelingsachterstand. Soms hebben ze ook geen vader of moeder.

Waarom in deze tijd actie voor Afrika?

Juist in een tijd waarin we het zelf moeilijk hebben, zouden we onze medemensen niet moeten vergeten. Dat is een vorm van beschaving. En van medemenselijkheid.

Elke gift wordt met 50% vermeerderd

Het project is door Vastenactie Nederland goedgekeurd. Dat betekent dat elke gift met 50% wordt vermeerderd. Dus 10 euro doneren betekent 15 euro voor het project. En de Belastingdienst doet ook mee: elke gift is aftrekbaar volgens de regels van de ANBI (voor meer info zie de website).

Meer informatie

Kijk op rkdu.nl en klik op de flyer.