Startbijeenkomst Vastenactieproject digitaal

Op donderdag 18 februari hebben de parochies Sint Martinus en Licht van Christus hun gezamenlijk Vastenactieproject digitaal afgetrapt.

In de startbijeenkomst werd het project “Elk kind naar school in Zuid-Afrika” van diverse kanten belicht. Zo was er een interview met de initiatiefneemster, Inge Eijzenga, die het project goed kent. En er was een video over de oprichters van het project, een Nederlands artsenechtpaar.

De openingsbijenkomst is hier terug te zien.