Help mee om de wijk “Alto da Gloria” (Brazilië)
veilig en leefbaar te maken

Martinus_logo

Welkom bij het Vastenactieproject 2023 van de drie Utrechtse parochies 
Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella

Van woensdag 22 februari tot en met zaterdag 8 april 2023

Waarover gaat het project?

Maak de wijk “Alto da Gloria” veilig en leefbaar

Wat gaan we doen?

Wij gaan helpen om de sloppenwijk “Alto da Gloria” in het plaatsje Leme in Brazilië te renoveren. Zodat drugsdealers geen kans meer krijgen en ouders en kinderen in fatsoenlijke huizen kunnen wonen (met keuken, toilet en douche! En zonder lekkende daken en verstoppingen van het riool!).

Hoe gaan we dat doen?

Wij zamelen geld in en sturen dat aan de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel. Die zitten al 30 jaar in deze regio. Ze hebben al tal van sociale projecten in Leme en omstreken gerealiseerd. Nu pakken ze de armoede en criminaliteit in de wijk Alto da Gloria aan. Door de huizen van de bewoners te renoveren. De bewoners doen de renovatie zelf. Het geld is voor de bouwmaterialen onder begeleiding van een professionele architect en aannemer. En de zusters stimuleren, controleren en helpen zelf ook een handje mee.

Doe een donatie!

Gebruik de QR-code om te doneren via uw favoriete bank,
De QR-code is geldig tot 18 december 2024.

Je kunt ook deze link gebruiken:

U kunt een gift overmaken op het rekeningnummer van de deelnemende parochies:

 • NL33 ABNA 0234 1592 27 Parochie St. Martinus

 • NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus

 • NL 93 INGB 0003 767 475 van Missie en Ontwikkeling van de Gerardus Majella parochie

Niet vergeten te vermelden: “Vastenactie 2023”

U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.
Kijk hier wat de regels van de belastingdienst zijn.

Belangrijk: dit project is goedgekeurd door de Landelijke Vastenactie met een extra 50% budget boven op onze opbrengst. Dus € 1,00 gift wordt €1,50 voor het project. En € 10,- wordt € 15,-.

Iedereen kan helpen

Iedereen kan helpen. Hier in Nederland kunnen we op verschillende manieren helpen:

 • Verspreid het verhaal en mobiliseer mensen
 • Doe een gift voor hulp ter plekke
 • Bedenk een leuke actie ter ondersteuning
 • Bid

Verspreid het verhaal en mobiliseer mensen

Hoe meer mensen in beweging komen, hoe meer hulp de zusters krijgen. Download hier de flyer en verspreid die binnen uw netwerk.

Doe een gift voor hulp ter plaatse

Belangrijk: Dit project is goedgekeurd door de Landelijke Vastenactie met een extra 50% budget boven op onze opbrengst. Dus € 10- gift wordt €15,- voor het project.

Klik hier voor informatie over hoe U een gift kunt doen. Uw bijdrage gaat 100% naar het project. Wij werken gratis (pro Deo). En U kunt uw gift aftrekken van de belasting volgens de geldende regels (kijk hier).

Bedenk een leuke actie

Een paar voorbeelden van acties:

 • Organiseer een maaltijd in de kerk met parochianen en/of met de buurt
 • Een uitvoering van een zanggroep in de kerk (met als het even kan ook Braziliaanse liederen)
 • Een evenement met een dansgroep (Braziliaanse dansen?!)
 • Organiseer een boekenruilbeurs en/of een rommelmarkt in of rondom de kerk
 • Actie “steentje bijdragen” (zamel bakstenen in voor het project en leg die in de kerk bij het altaar). Of gebruik bakstenen om aan te geven hoeveel er al is ingezameld.
 • Hou een extra collecte.

Bid

Wij kerken weten dat bidden belangrijker is dan je denkt. En dat het helpt! De zusters weten dat ook. Hun spiritualiteit is heel aansprekend en concreet. Kijk verderop voor enkele passende gebeden.

Vragen en antwoorden

Wij helpen bewoners van de sloppenwijk Alto da Gloria in Leme (Brazilië) om de wijk weer bewoonbaar te maken. Huizen worden opgeknapt, keukens, toiletten en douches gerenoveerd. Kinderen en volwassenen moeten er weer gezond kunnen leven

Omdat medemensen helpen onze wereld beter maakt. Onze eigen situatie is vanwege allerlei omstandigheden misschien nu niet heel aantrekkelijk. Maar in Brazilië is de situatie nog vele malen erger. Arme mensen in de Derde Wereld mogen daar niet de dupe van worden. En zeker kinderen niet. Wij willen helpen. Omdat we samen op de wereld wonen!

De Sint Martinusparochie, de parochie Licht van Christus en de Gerardus Majella parochie in Utrecht. Samen met iedereen die zich wil inzetten voor mensen in moeilijkheden in de Derde Wereld.

Een project in de vastentijd (22 februari – 8 april 2023). In die tijd doen wij zelf wat zuiniger aan. Een beetje vasten dus. Het geld dat we zo uitsparen, gaat naar mensen die het minder hebben. Solidair zijn met mensen die weinig hebben, daar gaat het om.

De zusters doen al ruim 30 jaar opbouwwerk in het stadje Leme en in andere plaatsen in Brazilië. Vooral in het onderwijs en op sociaal gebied. Ze hebben gratis onderwijs aan jongeren opgezet en ook de mogelijkheid om gratis een beroepsopleiding te volgen. Tevens hebben de zusters in Alto da Gloria voor jongeren een paar ruimten gecreëerd voor vrije tijdsbesteding voor dans, sport en muziek.

Nee, ze doen dit werk helemaal gratis. Het is hun roeping.

Nee, iedereen in Nederland werkt gratis mee (“pro Deo”). De giften worden voor 100% besteed aan het project.

Aan de aankoop van bouwmaterialen.

Het gaat in deze wijk om in ieder geval 60 huizen. Hoeveel er met de opbrengst van de Vastenactie kunnen worden gerenoveerd, hangt af van hoeveel geld er binnenkomt. Na afloop van het project zullen we daarover kunnen berichten (volg de berichten op de website rkdu.nl)

In Brazilië zijn dat de zusters en de bisschop van het bisdom waarin Leme ligt. In Nederland is dat de nationale Vastenactie die veel ervaring heeft met dit soort projecten. Zij hebben dit project goedgekeurd en dragen 50% extra bij bovenop onze opbrengst.

Om te beginnen: de mensen uit de wijk doen zelf het overgrote deel van de renovatie. En verder wordt er samengewerkt met een groep ondernemers genaamd CORAGEN, (industriële sector), die donaties schenkt t.b.v. de sloppenwijken in Leme.

Dat is wel de verwachting en het is ook de ervaring bij andere projecten van de zusters. De wijk krijgt een beter aanzien. De aanwezigheid van de zusters in Alto da Glória heeft het gezicht van deze wijk, die tot nu toe gekenmerkt was door grote armoede, honger, drugs, criminaliteit, prostitutie en diefstal, al iets veranderd. Door deze veranderingen kwam de wijk bij de gemeente meer onder de aandacht. De gemeente heeft toegezegd dat zij meer straatverlichting zal aanbrengen en de wegen zal verbeteren. En de politie zal meer gaan controleren.

De stad Leme was vroeger een agrarisch centrum, met katoenteelt, sinaasappelvelden en suikerriet. Omdat er toen veel werk was, trok dit een groot aantal migranten aan, vooral uit de arme regio van het noorden en noordoosten van het land. Daardoor ontstonden in de stad voortdurend nieuwe wijken. Door vervanging van het handwerk door machines op het land ontstond er een tekort aan werkgelegenheid. De bevolking kan door seizoenswerk niet meer voorzien in het levensonderhoud.

Door dit project wordt werkgelegenheid gecreëerd voor de lokale bewoners. Het doel is om hen de mogelijkheid te bieden een vak te leren om ze zo verder op weg te helpen naar een betaalde baan.

Foto's en filmpjes

Filmpje met zuster Aurora

De provinciale overste van de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel, zuster Aurora, vertelt over het project 

De mensen in Leme geven de moed niet op (met hulp van de zusters)

De armoede in Leme is groot. In het verleden zijn vele gezinnen naar Leme getrokken om op de plantages te werken. Nu is er daar geen werk meer. En dus geen geld. Bijvoorbeeld om kinderen naar school te sturen. Eén van die gezinnen is de familie van Janete (21 jaar). Ze heeft toevallig wel een baantje maar ze kan meer en ze wil meer. Geld voor de studie is er niet. Ze vertelt van haar droom. Een filmpje in het Portugees met Duitse ondertiteling.

Uitleg over de projecten in Leme

Een uitgebreid overzicht in het Duits van de sociale
projecten die de zusters in Leme en omgeving uitvoeren. Klik hier

Foto's uit de wijk Alto da Gloria

Flyer

Wij hebben voor deze Vastenactie een flyer gemaakt die kort en krachtig uitlegt waar het project over gaat en waarom het belangrijk is het project te steunen. Download de flyer hier.

Powerpoint

Wij hebben voor deze Vastenactie ook een Powerpoint  gemaakt die kort en krachtig uitlegt waar het project over gaat en waarom het belangrijk is het project te steunen. Download de Powerpoint hier.

Gebeden bij het vastenproject

Gebed voor de veertig dagen

Eeuwige God,

in deze veertig dagen roept U ons op,
op te staan uit de sleur van de dagen
en ons los te maken van alles
wat ons te veel bindt aan deze wereld.

Help ons bij onze tocht in de woestijn,
en neem ons mee de berg op,
op dat wij een glimp opvangen
van wat U met ons mensen voor hebt.

Eeuwige God,
in de stilte van dit moment bidden wij tot U:
open onze ogen om echt te zien,
open onze oren om echt te horen,
open ons hart om oprecht lief te hebben.

Laat ons hier leven in het besef
dat Uw Rijk komen zal.

Amen.

Meer nog

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen ervaren
wat rust is,
wat stilte zegt,
wat leegte doet..

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen
is meer van de mens
dan hebben en halen.

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen bereid
om los te laten wat overbodig is
en bij de kern van ons leven te komen:
om mens en wereld
alle leven op aarde
in ere te houden

Gebed voor de Vastentijd

Goede God,
Er zijn veel dingen die mij bezig houden
in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken
die er eigenlijk niet zo toe doen.

Meestal gaat het dan om dingen,
die – strikt genomen –
alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog
voor wat mensen om mij heen
werkelijk nodig hebben.

Op deze dag van vasten en bezinning
wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat echt van waarde is:
alles wat klein en weerloos is,
alle mensen die – vaak onuitgesproken –
erom vragen behoed te worden,
iedereen die verlegen zit
om een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord.

Daarom vraag ik u, goede God,
mij vandaag uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg
op wat er werkelijk toe doet.

Amen.

Contact

Vul onderstaand contactformulier in als u contact met ons wilt opnemen of als u vragen hebt.