Vrijwilligers in de kerken zijn goed voor 28.000 fulltime banen

Vrijwilligers zijn de olie van kerkelijk Nederland. De tijd die vrijwilligers in ons land aan de kerk besteden, staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE”, aldus professor Lucas Meijs. Actie Kerkbalans, de jaarlijkse fondsenwervende actie waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen, draait bijna volledig op vrijwilligers. Al vijftig jaar. Die vrijwillige inzet heeft grote waarde, voor kerkgemeenschappen én voor de samenleving.

Nederland telt gemiddeld zes katholieke parochies en protestantse gemeenten per (woon)gemeente”, aldus hoogleraar J. Meijs (Strategic Philanthropy and Volunteering, Erasmus Universiteit) in zijn toespraak tijdens de landelijke persconferentie van Actie Kerkbalans op woensdag 10 januari. Al die kerken samen tellen ruim 280.000 vrijwilligers, die elk gemiddeld 4 uur per week besteden aan hun lokale kerk. “Kortom: in de kerk wordt ongelofelijk veel vrijwillige energie gestoken. Het staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE als je kijkt naar de tijd die erin wordt gestopt.”

Meijs schat in dat alleen al in de Kerkbalans-context zo’n 350.000 uren vrijwilligerswerk wordt gestoken. “Lastig in geld uit te drukken, want het is vrijwilligerswerk. Maar stel dat we het voor het gemak vermenigvuldigen met wat iemand verdient met oppassen, zo’n 4 tot 5 euro per uur, dan kom je al op 1,5 miljoen euro voor Actie Kerkbalans.” Uitgaande van de wettelijke maximale vrijwilligersvergoeding per jaar – kom je zelfs op een waarde van 58,8 miljoen euro. Of, uitgaande van een gemiddeld werkloon, op bijna 1,5 miljard euro per jaar. Maar daar gaat het niet eens om, benadrukt Meijs. “Veel interessanter is de vraag: waar maken deze vrijwilligers waarde?”

Waarde op drie niveaus

De inzet van al die kerkelijke vrijwilligers heeft volgens Meijs waarde op drie niveaus. “Allereerst doet het iets met de vrijwilliger zelf. Die heeft plezier, leert wat bij, ontmoet anderen. Als tweede is er de waarde voor de plaatselijke kerk; dankzij de vrijwillige energiebron kan de kerk functioneren, een gemeenschap bouwen en uitreiken naar anderen.” Als derde noemt Meijs de waarde voor de samenleving, op algemeen niveau. “Kerken en kerkgebouwen vertegenwoordigen vaak eeuwen van maatschappelijke betrokkenheid. Binnen wijken, dorpen en steden is de kerk een bekende plek, een zichtbaar ijkpunt. Het is een gemeenplaats die niet speciaal van iemand is maar van iedereen, zonder overheidsbemoeienis. Het is een plaats waar mensen bij elkaar komen, waar spullen worden ingezameld bij bijvoorbeeld noodacties. Daarnaast heeft de kerk een emotionele presentie. Het zorgt voor een ‘altijd welkom gevoel’ en is voor velen een plek van herinneringen.” De opbrengst van Actie Kerkbalans wordt onder andere gebruikt om die belangrijke gebouwen te onderhouden. Meijs: “De waarde daarvan wordt niet altijd gezien in de huidige samenleving, maar is er zeker nog.”

Bron: Rkkerk