1 op de 3 landen schendt godsdienstvrijheid ernstig

In Rome werd op dinsdag 20 april 2021 het 15de rapport Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2021 van de pauselijke stichting Kerk in Nood uitgebracht. Dat maakt duidelijk dat de godsdienstvrijheid in 1 op de 3 landen ernstig wordt geschonden. Tussen 2018 en 2020 werd dit fundamentele recht in 62 (31,6 %) van de 196 landen niet geëerbiedigd. In 26 landen wordt de bevolking geconfronteerd met ernstige vervolging. In 95 procent van deze landen is de situatie tijdens de voorbije vier jaar zelfs verslechterd.

Sterke radicalisering in Afrika

De meest opmerkelijk trend is de sterke radicalisering op het Afrikaanse continent, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara en in Oost-Afrika. In deze landen vindt een spectaculaire stijging plaats van de aanwezigheid van jihadistische groeperingen. Van de negen landen die voor het eerst vermeld worden bij de staten met flagrante schendingen van de godsdienstvrijheid, bevinden er zich zeven in Afrika: Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, de Comoren, de DR Congo, Mali en Mozambique. Vandaag wordt 42 procent van alle Afrikaanse landen geconfronteerd met schendingen van de godsdienstvrijheid – inclusief extreme vervolging zoals massamoorden zoals recent nog in Burkina Faso en Mozambique.

Maar de radicalisering treft niet alleen het Afrikaanse continent. Het rapport onthult de opkomst van transnationale islamistische netwerken die zich uitstrekken van Mali tot Mozambique in Afrika ten zuiden van de Sahara tot de Comoren in de Indische Oceaan en tot de Filippijnen in de Zuid-Chinese Zee, met als doel een zogenaamd transcontinentaal kalifaat te stichten.

Digitale technologie bevordert geloofsvervolging

Het rapport belicht nog een tweede, belangrijke nieuwe trend: het misbruik van digitale technologie, cybernetwerken en massasurveillance op basis van kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenningstechnologie. Dat resulteert in een versterking van de controle en discriminatie in enkele van de landen, die op het gebied van de godsdienstvrijheid toch al tot de slechtste leerlingen van de klas behoorden. De trend is meest manifest duidelijk in China, waar de almachtige Communistische Partij religieuze groepen onderdrukt met behulp van 626 miljoen bewakingscamera’s en smartphonescanners. Maar ook jihadistische groeperingen maken almaar gretiger gebruik van digitale technologie voor de radicalisering en rekrutering van volgelingen.

Toename van seksueel geweld

Het rapport veroordeelt ook scherp de toename van seksueel geweld als wapen tegen religieuze minderheden. Daarbij wordt verwezen naar de misdaden tegen vrouwen en meisjes die worden ontvoerd, verkracht en gedwongen zich te bekeren.

Religieuze minderheden

Vandaag leeft ongeveer 67 procent van de wereldbevolking, zo’n 5,2 miljard mensen, in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid plaatsvinden, met onder meer de dichtbevolkte landen China, India en Pakistan. De geloofsvervolging richt zich veelal tegen religieuze minderheden. Bovendien is de religieuze vervolging door autoritaire regeringen toegenomen. De bevordering van etnische en religieuze suprematie in sommige overwegend hindoeïstische en boeddhistische landen in Azië resulteerde in een verdere onderdrukking van minderheden, waarvan de leden vaak de facto tot tweederangsburgers worden gedegradeerd. India is het meest extreme voorbeeld, maar een soortgelijk beleid wordt ook toegepast in Pakistan, Nepal, Sri Lanka en Myanmar.

Meer over het rapport

Kijk hier de video over het rapport (in het Engels). Lees hier meer over het rapport (ook in het Engels). Kijk hier voor reacties op het rapport (in het Nederlands).

 

Bron: Kerk in Nood