Kabinet wordt minder streng voor mensen in bijstand

Het kabinet wil minder streng worden voor mensen in de bijstand. Zij moeten bijvoorbeeld giften kunnen ontvangen of voor een langere periode wat kunnen bijverdienen, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil op die manier de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet afhalen.

Bijstandsgerechtigden moeten aan te veel verplichtingen voldoen, vindt Schouten. Het stoort haar met name dat hulp van familie of vrienden al snel wordt “afgestraft” met een korting op de uitkering. Zij spreekt van een “boete op compassie”. Het moet ook mogelijk worden zelf hulp aan te bieden, bijvoorbeeld door iemand in nood tijdelijk in huis te nemen, zonder dat dit direct gevolgen heeft.

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat het “logisch” is dat verschillende onderdelen van de Participatiewet soms streng worden uitgelegd. De problemen ontstaan vooral als de pijnpunten uit de wet zich opstapelen en “gebundeld terechtkomen bij één en dezelfde bijstandsgerechtigde”. Dit “pakt hardvochtig uit en brengt mensen in de knel”. De Participatiewet is dan ook “uit balans”.

Om de problemen van de allerarmsten op te lossen is bovendien meer nodig dan alleen een minder strenge toepassing van de wetgeving rond de bijstand. Er moet volgens de onderzoekers een “voorspelbaar bestaansminimum” komen. Dat vraagt ook om onder meer de door het kabinet gewenste herziening van het toeslagenstelsel.

Bron: ANP