Wet die mensen met schulden helpt gaat toch op 1 januari in

De wet die mensen met schulden moet helpen, gaat toch op 1 januari in. Door de nieuwe wet wordt het deel van het inkomen waar schuldeisers niet bij kunnen automatisch vastgesteld. Nu moeten mensen zelf allerlei gegevens verstrekken zodat deze zogenoemde beslagvrije voet kan worden berekend. Doordat dit vaak fout gaat, wordt het bedrag dat iemand mag houden in driekwart van de gevallen te laag ingeschat.

De invoering van de wet was al eerder vertraagd. Het was nog even de vraag of invoering vanaf 1 januari mogelijk was, omdat sommige gemeenten niet op schema lagen. Ook nu zal een “beperkt aantal” gemeenten en waterschappen nog even tijd nodig hebben om aan de slag te gaan met het nieuwe rekenmiddel. Ze krijgen daarvoor tot 1 juli de tijd.

Het automatisch vastleggen van het bedrag waarvan mensen moeten kunnen rondkomen is al lang de wens van het kabinet. Zo moet voorkomen worden dat mensen ten onrechte geen geld meer hebben om boodschappen te doen of andere rekeningen te betalen. De wet regelt dat het bedrag wordt vastgesteld op basis van iemands eigen situatie. Hiervoor hoeven mensen zelf in principe geen gegevens meer te verstrekken, maar worden deze uit bestaande registraties gehaald.

“Het kan niet zo zijn dat je dieper in de problemen komt doordat je maandelijks meer moet aflossen dan mogelijk”, zegt staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken). “Ook met het oog op de coronacrisis is het belangrijk dat we voorkomen dat mensen verder in de knel komen en dat we inkomens beschermen door een juiste berekening van de beslagvrije voet.”

Bron: ANP 8 december 2020